CoachingCoaching auttaa löytämään parhaat vastaukset ja voimavarat

 

Coaching on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa asiakasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan. Fokus voi olla joko ammatillisessa tilanteessa tai henkilökohtaisessa elämässä coachattavan tarpeen mukaan.

Coach ei neuvo, mitä asiakkaan pitäisi tehdä, vaan tukee ja haastaa häntä itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat kuhunkin tilanteeseen. Coach luottaa siihen, että valmennettavassa itsessään löytyvät parhaat vastaukset ja tarvittavat voimavarat.

Coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa suuntaisesti.

 

Esimerkkejä tavallisista coaching tilanteista:

• Uusiin vastuisiin valmistautuminen

• Haasteellisen liiketoiminnan johtaminen

• Uuden urasuunnitelman kirkastaminen

• Yksittäisen johtamishaasteen haltuun saaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

• Uuden organisaation tai johtoryhmän rakentaminen

• Oman johtamisen kehittäminen

• Muutoksen johtaminen

• Ajanhallinta, oman työn organisointi ja oma jaksaminen

• Tasapainon löytäminen työn ja yksityiselämän välille